روشهای جراحی عیوب انکساری

با ساخت دستگاههای پیشرفته لیزری امروزه روشهای ایمن و کارآمد در درمان عیب انکساری و کاهش نیاز به عینک و لنز تماسی بوجود آمده است که بطور مختصر این روشها مرور میشود.عیوب انکساری

 

 

LASIK(Laser In Situ Keratomileusis)

 

 

لیزیک برش لایه های قرنیه با استفاده از میکروکراتوم و تابش لیزر در بستر استرومای قرنیه جهت تصحیح عیب انکساری میباشد.

 

 

در لیزیک به کمک وسیله ای بنام میکروکراتوم برشی به ضخامت حدود 160میکرون از قسمت قدامی قرنیه برداشته میشود که یک قسمت ان به قرنیه چسبیده وبا کمک لیزر اگزایمر استرومای قرنیه با دقت میکرونی برداشته میشود و سپس فلپ برداشته شده به جای اول برگردانده میشود.در این روش نیاز به گذاشتن لنز تماسی نیست و بیمار درد نداشته و بعد از عمل دید خوبی نیز دارد.

 


PRK  Photorefractive Keratectomy

در این روش اپیتلیوم قرنیه یعنی ضخامت حدود 50 میکرون بصورت مکانیکی با یا بدون استفاده از الکل برداشته میشود وسپس لیزر اگزایمر در استرومای قرنیه تابانده شده و با حساسیت میکرونی از ضخامت آن کم میکند.پس از عمل لنز تماسی نرم روی قرنیه گذاشته میشود تا ضمن کم کردن درد بیمار اجازه داده میشود در عرض حدود 3روز اپیتلیوم برداشته شده ترمیم شود.

LASEK  Laser Subepithelial Keratomileusis)

در لازک مثل روش پی آر کی لایه اپیتلیوم با استفاده از الکل یا میکروکراتوم برداشته شده و پس از تابش لیزر در استرومای قرنیه اپیتلیوم مجدداٌ به جای اول برگردانده میشود.در این عمل نیز لنز تماسی گذاشته میشود و نسبت به روش پی آر کی بیمار درد کمتری داشته و دید بیمار زودتر بر میگردد.

Astigmatic Keratotomy(AK) and Radial Keratotomy(RK)

 

در این روشها بر اساس اینکه قرنیه بیمار آستیگماتیسم داشته باشد یا نزدیک بینی ، برشهای عرضی یا شعاعی به ضخامت حدود 90درصد در قرنیه داده میشود که باعث تصحیح عیب انکساری میشود.با توجه روشهای پیشرفته تصحیح عیب انکساری ، امروزه کمتر از این روشها استفاده میشود.

 

 

 

Conductive Keratoplasty(CK) and Laser Thermo Keratoplasty(LTK)

 

در این روشها با استفاده از لیزرهای جامد مثل یاگ در محیط قرنیه تابانده میشود و جهت درمان درجات پایین دور بینی و پیر چشمی استفاده میشود.

 

 

 

Intrastromal Corneal Ring Segments(ICRS)or Intacs

 

در این روش حلقه هایی در محیط قرنیه و در ضخامت آن قرار داده میشود که در درمان مراحل اولیه قوز قرنیه و اکتازی بعد لیزیک استفاده میشود.مزیت این روش قابل برگشت بودن است ، چون می توان حلقه ها را برداشت.

 

 

 

Phakic Intraocular Lenses

 

در این روش لنزهایی بنام آرتیزان با وجود داشتن لنز طبیعی در چشم گذاشته شده و به عنبیه فیکس میشود.این روش برای بیمارانیکه عیب انکساری بالا داشته و شرایط جراحی انکساری را ندارند استفاده میشود.

 

 

 

 

زمان انتشار: سه شنبه 13 تير 1391 (10 سال قبل)
تعداد بازدید: ۱۸۷۶